messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างท่อดูดน้ำงวงช้างพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ. ๙๘-๐๐๕ สายบ้านน้ำหลง-บ้านน้ำหลงสันติสุข บ้านน้ำหลง หมู๋ ๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย บ้านจัวเหนือ หมู่่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง ในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๔๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (ฝา ค.ส.ล.) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ. ๙ข-๐๐๑ สายบ้านเด่นนภา - อ่างเก็บน้ำสมัย บ้านสมัยเสรี หมู่ ๑๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ. ๙๘-๐๓๑ สายแม่สระใต้ บ้านสมัยชัย หมู่ ๗ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ. ๙๘-๐๐๕ สายบ้านน้ำหลง - บ้านน้ำหลงสันติสุข (จาก กม.ที่ ๒ + ๐๔๘ ถึง กม.ที่ ๒ + ๔๐๖ ) บ้านน้ำหลงสันติสุข หมู่ ๑๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัว หมู่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมคันสระเก็บน้ำเด่นป่าฮวก บ้านป่าไผ่พัฒนา หมู่ ๘ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่เสาะ บ้านน้ำหลงสันติสุข หมู่ ๑๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ขนาด ๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำถนนสาย ลป.ถ. ๙๘ - ๐๐๑ สายบ้านเด่นนภา - อ่างเก็บน้ำสมัย ข้ามลำหวยสมัย บ้านสมัยเหนือ หมู่ ๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำหลง หมู่ ๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารและเพดานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยสมัย บ้านสมัยเสรี หมู่ ๑๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแพะป่าซ้าน บ้านจัวกลาง หมู่ ๙ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง (จากที่คะนอง ด่านอินถา ถึงที่นางผัด เต็มเปียง) บ้านจัวเหนือ หมู่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำเหมืองจัว บ้านน้ำหลง หมู่ ๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาเช่าลำรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น VIP พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิงจากจังหวัดลำปาง ถึงจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยสระ บ้านสมัยเหนือ หมู่ ๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยสระ บ้านสมัยเหนือ หมู่ ๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (ที่นางสุนดา ตาคำปัญญา) บ้านจัวกลาง หมู่ ๙ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่สระ บ้านจัวสามัคคี หมู่ ๑๐ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่อุมลองหลวง บ้านอุมลอง หมู่ ๔ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่วะ บ้านจัวสามัคคี หมู่ ๑๐ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่สระ บ้านจัวใต้ หมู่ ๖ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ลำห้วยแม่มอด บ้านสมัยเสรี หมู่ ๑๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่สระ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัวเหนือ หมู่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำลำเหมืองเด่นนาไฮ บ้านน้ำหลง หมู่ ๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสมัยชัย หมู่ ๗ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาศพฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านสมัยเหนือ หมู่ ๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนในเขตตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจัวกลาง หมู่ ๙ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ.๙๘-๐๐๕ สายบ้านน้ำหลง - บ้านน้ำหลงสันติสุข บ้านน้ำหลงสันติสุข หมู่ ๑๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๙๘-๐๒๔ สายหนองขี้โป้ง หมู่ที่ ๙ บ้านจัวกลาง ถึงหมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำหลงสันติสุข ตำบลสมัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๙๘ - ๐๑๗ สายสนามกีฬา - บ้านสมัยเสรี หมู่ที่ ๑๑ บ้านสมัยเสรี ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านเด่นสมัย ตำบลสมัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผล จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านน้ำหลง หมู่ ๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านจัวสามัคคี หมู่ ๑๐ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัวกลาง หมู่ ๙ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดบ่อพักน้ำ ถนนสาย ลป.ถ. ๙๘ - ๐๒๖ สายแม่เสาะ - เด่นนภา บ้านเด่นนภา หมู่ ๑๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุมลอง หมู่ ๔ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจัวเหนือ หมู่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นสมัย หมู่ ๕ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำลง หมู่ ๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ. ๙๘-๐๓๑ สายแม่สระใต้ บ้านสมัยชัย หมู่ ๗ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านจัวเหนือ หมู่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็ก บ้านจัวกลาง หมู่ ๙ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัวเหนือ หมู่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายแม่ห้วย บ้านจัวใต้ หมู่ ๖ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
1 - 50 (ทั้งหมด 144 รายการ) 1 2 3