info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
เดือนนี้ 4,078
เดือนที่แล้ว 8,668
ทั้งหมด 69,127

account_box ข้อมูลผู้บริหาร
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
โทร : 081-7645576
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
โทร : 081-7645576
นายเริงชัย หล้าปวงคำ
รองนายก อบต.สมัย
โทร : 091-3028349
นายเริงชัย หล้าปวงคำ
รองนายก อบต.สมัย
โทร : 091-3028349
-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0876618123
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0876618123
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817645578
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817645578
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0800072616
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0800072616
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร