messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการโดยระบบ e-service grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
find_in_page เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ.98-008 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview562
จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ. 98-004 บ้านสมัยชัย - บ้านจัวใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview571
จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจัวใต้ หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview515
จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ. 98-004 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview506
จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ. 98-002 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview484

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview305
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview445

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม