messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเสาร์วารี ใจเรือน
ครู
นางทองสุข ศรีจันทร์
ครู
นางสาววิมล พุทธวงค์
ครู
นางสังวาลย์ ทินชัย
ครู
นางสาวลัดดา ใจกาวิน
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐรัตน์ ชัยภิบาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางไผ่ ปัญญากูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว ปิงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุธยา มังป๋อง
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลาวรรณ ใจเรือน
ผู้ช่วยครู