messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box กองช่าง
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายขจรศักดิ์ เครือวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวละอองดาว อินต๊ะขัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัญวรัตน์ ต๊ะมาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภาณุวัตร คำลือ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ