องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวานิตย์ สุยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 (ประธานสภา อบต.สมัย)
โทร : 0979950744
นายสมศักดิ์ คำวงษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 (รองประธานสภา อบต.สมัย)
โทร : 0849038805
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
โทร : 0876618123
นางเจริญศรี ใจเอื้อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
โทร : 0812881010
นายนิคม คำภิโล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
โทร : 0625494905
นายสุชาติ ยศใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 0932747866
นายประดับ ใจนันต๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
โทร : 0979180097
นายจิตรกร อินต๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 0612803732
นายดวนแก้ว ปัญญากูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
โทร : 0863087746
นายชูเกียรติ ทินวัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
โทร : 0654365360
นายวรากร หล้าปวงคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
โทร : 0861820762
นายรังสรรค์ ฟองแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
โทร : 0654498411
นายมงคลชัย ฉิริ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
โทร : 0989810951
นางสุพรรณิกา เขมรัตน์สกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
โทร : 0844878520