info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 43
เดือนนี้ 4,050
เดือนที่แล้ว 8,640
ทั้งหมด 69,099

folder รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการสำรวจความพึงพอใจ 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   UploadImage

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 UploadImage

 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร