info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.สมัย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69
เยี่ยมบ้านเด็กเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลสมัย
ผู้โพส : admin
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
โทร : 0817645576
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
โทร : 0817645576
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
โทร : 0876618123
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
โทร : 0876618123